Visie, missie en kernwaarden

Visie

ForFarmers wil als veevoerbedrijf toonaangevend zijn in de Europese markt en de aangrenzende regio’s (Europa+). Daartoe biedt ForFarmers rendabele en duurzame Total Feed-oplossingen waarmee agrarische ondernemers vlees, eieren en zuivel van hoge kwaliteit kunnen produceren.

Missie

Met haar missie, ‘For the Future of Farming’, toont ForFarmers haar vertrouwen in de toekomst van de agrarische sector. De onderneming zet zich vóór alles in voor de continuïteit van het boerenbedrijf. ForFarmers is ervan overtuigd dat zij kan bijdragen aan een financieel gezonde agrarische sector. Een sector die kansen biedt voor de lange termijn en die gedurende vele generaties een rol zal spelen in de maatschappij. ForFarmers heeft als Europese marktleider in de voerindustrie niet alleen de kans, maar ook de plicht om een wezenlijke bijdrage te leveren aan een efficiëntere en duurzame productie van vlees, eieren en zuivel.

Drie pijlers

ForFarmers werkt nauw met haar klanten samen aan het realiseren van het lange-termijn succes van individuele boerenbedrijven en van de agrarische sector als geheel. ForFarmers doet dit op basis van drie pijlers:

Resultaat: Een gerichte planning, monitoring en analyse van de resultaten van het boerenbedrijf.

Team: Begeleiding door gespecialiseerde en deskundige adviseurs.

Producten: De inzet van maatwerk en Total Feed-oplossingen.

Kernwaarden

De volgende kernwaarden fungeren als duurzaam kompas voor de bedrijfscultuur:

Ambitie 

ForFarmers streeft naar resultaat op een steeds hoger niveau. Zowel op het boerenerf als binnen de eigen organisatie. Dit vraagt helder leiderschap en een goed op elkaar ingespeeld team. Het werven, ontwikkelen en behouden van de beste mensen en hen motiveren tot nog betere prestaties is hiervoor van cruciaal belang. Evenals het geven van vertrouwen en verantwoordelijkheid.

Duurzaamheid

ForFarmers ziet duurzaamheid als een integraal en vanzelfsprekend onderdeel van de bedrijfsvoering. Zorgvuldig omgaan met natuurlijke bronnen en schaarse grondstoffen, verminderen van de druk op het milieu en bijdragen aan dierenwelzijn vloeien hier logisch uit voort. Zo draagt ForFarmers bij aan de oplossing van duurzaamheidsvraagstukken die samenhangen met het produceren van meer voedsel voor een groeiende wereldbevolking. In haar handelen kiest ForFarmers voor een lange-termijn oriëntatie, gebaseerd op vertrouwen en transparantie. Daarbij volgt de onderneming lokale regels en procedures en houdt zij rekening met haar leefomgeving.

Partnerschap

De activiteiten van ForFarmers zijn gericht op een optimale ondersteuning van haar klanten. Samenwerking is daarvoor de basis. Met klanten en leveranciers, maar ook met strategische partners in verschillende sectoren die evenals ForFarmers onderdeel van de oplossing willen zijn. Ook in deze relaties staat duurzaamheid voorop.