Bedrijfsprofiel

ForFarmers is een internationaal opererende voeronderneming die complete, innovatieve en duurzame voeroplossingen biedt voor de (biologische) veehouderij. ForFarmers zet zich in ‘For the Future of Farming’: voor de continuïteit van het boerenbedrijf en voor een financieel gezonde sector die vele generaties een duurzame rol zal spelen in de maatschappij. ForFarmers is meer dan honderd jaar geleden in Nederland ontstaan. Sinds 2005 heeft de Onderneming haar activiteiten uitgebreid naar Duitsland en België, onder meer met de overname van Hendrix UTD, en naar het Verenigd Koninkrijk, met de overname van BOCM PAULS. Deze ondernemingen hebben eveneens een rijke historie die teruggaat tot het einde van de 19e eeuw. Hierdoor is een unieke combinatie van kennis en ervaring ontstaan die wordt ingezet om agrarische ondernemers te ondersteunen bij het realiseren van hun bedrijfsdoelstellingen. ForFarmers kiest daarbij voor een intensieve samenwerking met klanten en met strategische partners. Dat leidt tot een gezondere veestapel, een hogere efficiëntie en daardoor een beter rendement op het boerenerf. Dit wordt gerealiseerd met een aanbod van maatwerk en Total Feed-oplossingen. De gerichte aanpak wordt geleverd door gespecialiseerde en deskundige adviseurs, die beschikken over innovatieve hulpmiddelen om resultaten te monitoren en te analyseren. ForFarmers investeert veel in onderzoek om kennis, producten en hulpmiddelen naar een steeds hoger plan te tillen. Dit wordt gedaan door het ForFarmers Nutrition Innovation Centre (NIC). Het NIC werkt onder meer aan verbetering van de technische prestaties van voer, zoals voerefficiëntie en optimale groei van het dier, en aan de ontwikkeling van innovatieve nutritionele oplossingen die bijdragen aan een goede diergezondheid.

Daarnaast richt het NIC zich op een verdere verduurzaming van producten en van de veehouderij. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met gerenommeerde onderzoeksinstituten, universiteiten en strategische partners. 

ForFarmers heeft 2.325 medewerkers (fte's) in dienst en productievestigingen in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Het hoofdkantoor is gevestigd in Lochem (Nederland). In 2017 was het Total Feed-volume 9,6 miljoen ton, de jaaromzet bedroeg €2,2 miljard. De brutowinst was €419,8 miljoen.

Duurzaam ondernemen

Door bevolkingsgroei en stijgende welvaart zal de vraag naar dierlijke eiwitten zoals vlees, eieren en zuivelproducten de komende decennia toenemen. De uitdaging is om deze toenemende hoeveelheid voedsel duurzaam te produceren en het gebruik van grondstoffen en natuurlijke bronnen als energie, land en water te minimaliseren.

De voerindustrie heeft, gezien haar positie in de waardeketen, een belangrijke rol in het verduurzamen van de productie van vlees, eieren en zuivel. Voor ForFarmers is duurzaamheid dan ook een integraal en vanzelfsprekend onderdeel van de bedrijfsvoering. De Onderneming heeft de ambitie om voorop te lopen in duurzaamheid in met name grondstoffengebruik, productie, logistiek en in het ontwikkelen en leveren van efficiënte voeroplossingen voor een gezonde veestapel. Op deze wijze wil ForFarmers een bijdrage leveren aan een economisch rendabele en duurzame voedselproductie.

Change layout to 1 column