Samenstelling Raad van Bestuur en Directie

 

De Directie van ForFarmers bestaat uit de Raad van Bestuur (het ‘Bestuur’) en de overige directieleden. Yoram Knoop (CEO), Arnout Traas (CFO) en Jan Potijk (COO) vormen de Raad van Bestuur.

Raad van Bestuur

Change layout to 2 columns

Yoram Knoop
CEO (Algemeen Directeur)

Yoram Knoop (1969, Nederlandse nationaliteit) trad in november 2013 aan bij ForFarmers en werd met ingang van 1 januari 2014 benoemd tot CEO van ForFarmers N.V. (destijds ForFarmers B.V.). Als voorzitter van de Directie is hij eindverantwoordelijk voor alle strategische en operationele zaken. Zijn huidige contract is aangegaan voor een periode van vier jaar tot aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2018. Hij is herbenoembaar voor wederom een periode van vier jaar. Uit hoofde van zijn functie is hij lid van de Steering Group van European Feed Manufacturers' Federation (FEFAC).
Voordat Yoram Knoop aantrad bij ForFarmers was hij directeur van één van de werkmaatschappijen van Cargill, die zich richt op het produceren van premixen voor onder meer voerondernemingen. Yoram Knoop is afgestudeerd  bedrijfskundige. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in commerciële, operationele en algemeen management posities in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, bij beursgenoteerde, private en private-equity ondernemingen (Provimi, Quest, Owens Corning).

Arnout Traas
CFO (Financieel directeur)

Arnout Traas (1959, Nederlandse nationaliteit) is sinds augustus 2011 verbonden aan ForFarmers als CFO. Hij stuurt de afdelingen Controlling/Financiën, Informatie Technologie, Juridische Zaken, Risicomanagement, Fusies & Overnames en Beleggersrelaties (Investor Relations) aan. Tijdens de Algemene Vergadering van 15 april 2016 is zijn benoeming verbonden aan een termijn van vier jaar. Zijn benoeming eindigt aan het eind van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2020. Hij is dan herbenoembaar voor een periode van vier jaar.

Arnout Traas is opgeleid als registeraccountant en heeft voordat hij overstapte naar ForFarmers bij FrieslandCampina gewerkt, voor de disciplines M&A en Financiën. Voorafgaand daaraan heeft hij een brede ervaring opgebouwd in alle financiële disciplines, bij zowel beursgenoteerde als private ondernemingen (waaronder Vendex, Mars en Arthur Anderson).

Jan Potijk
COO (Directeur)

Jan Potijk (1958, Nederlandse nationaliteit) begon in augustus 1983 zijn loopbaan bij (de rechtsvoorgangers van) ForFarmers en is sinds juli 2000 lid van de Directie. In zijn huidige functie van directeur (COO) is hij verantwoordelijk voor ForFarmers in Nederland en voor de organisaties Vleuten-Steijn, Pavo en Reudink. Tijdens de Algemene Vergadering van 15 april 2016 is aan zijn benoeming een termijn verbonden van drie jaar. Zijn benoeming eindigt aan het eind van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2019. Hij is dan herbenoembaar voor een periode van vier jaar.
Jan Potijk is meteen na zijn opleiding aan de Agrarische Hogeschool, meer dan 30 jaar geleden, begonnen bij (de rechtsvoorganger van) ForFarmers, waar hij reeds op jonge leeftijd toetrad tot de directie. Hij is zeer intensief betrokken geweest bij de overgang van de regionale Coöperatie tot een internationale onderneming. Jan Potijk kent de agrarische wereld van huis uit, doordat hij is opgegroeid op een gemengd boerenbedrijf.


Directieleden


Steven Read
COO (Directeur)

Steven Read (1963, Britse nationaliteit), is sinds september 1986 in dienst bij de rechtsvoorganger van ForFarmers in het Verenigd Koninkrijk, per juli 2012 in dienst bij ForFarmers en sinds juli 2014 lid van de Directie. Tot eind 2017 was hij als Directeur Supply Chain verantwoordelijk voor Inkoop, Formulatie, Productie en Logistiek. Met ingang van 1 januari 2018 is hij verantwoordelijk voor de activiteiten van ForFarmers in het Verenigd Koninkrijk. De verantwoordelijkheden voor Supply Chain zijn per 1 januari 2018 tijdelijk overgenomen door de overige Directieleden. Steven Read heeft een dienstverband voor onbepaalde tijd.
Steven Read is opgegroeid op een melkveebedrijf in het Verenigd Koninkrijk. Na zijn studie Landbouw, met als specialisatie diervoeding, startte hij bij Pauls Agriculture, dat later (als onderdeel van BOCM PAULS) werd overgenomen door ForFarmers. Hij heeft zowel commerciële als algemeen managementposities vervuld, leiding gegeven aan veel verandertrajecten, en was direct betrokken bij de verkoop van BOCM PAULS aan ForFarmers.

Stijn Steendijk
Directeur Strategie & Organisatie

Stijn Steendijk (1969, Nederlandse nationaliteit) trad in juli 2014 aan als Directeur Strategie & Organisatie bij ForFarmers. Onder zijn verantwoordelijkheid vallen Marketing, Commercial Excellence, Communicatie, Corporate Affairs, Duurzaamheid, Nutrition Innovation Centre (NIC) en Human Resources (Personeelsbeleid). Hij heeft een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Stijn Steendijk heeft bedrijfskunde gestudeerd en is sinds 25 jaar actief in commerciële, HR- en algemene managementfuncties bij onder meer L’Oréal, Unilever en Provimi. Hij heeft ruime ervaring met grootschalige internationale veranderprogramma’s en was betrokken bij de verkoop van het voerbedrijf Provimi aan Cargill.

Adrie van der Ven
COO (Directeur)

Adrie van der Ven (1963, Nederlandse nationaliteit) is sinds 1 februari 2016 in dienst bij ForFarmers als Directeur (COO). Hij is verantwoordelijk voor de ForFarmers-activiteiten in Duitsland en België en de verdere internationale expansie van ForFarmers in de nieuwe regio's. Hij heeft een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Adrie van der Ven vervulde voorafgaand aan ForFarmers (internationale) managementposities bij Louis Dreyfus, Nutreco en Cargill, allemaal organisaties actief in de agrarische sector. Hij heeft bedrijfseconomie gestudeerd en ruime ervaring in M&A als managing partner van een privaat investeringsbedrijf.

Directeur Supply Chain
De Directeur Supply Chain is verantwoordelijk voor Inkoop, Formulatie, Productie en Logisitiek, waaronder transport en programma’s gericht op verbetering van de operationele activiteiten, techniek, gezondheid & veiligheid (‘Health & Safety’) en voor het kwaliteitsprogramma. Op dit moment wordt extern gezocht naar een opvolger van Steven Read, die deze functie tot eind 2017 vervulde.

1.3.5.1